วิสัยทัศน์


23/02/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1033 คน

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”

พันธกิจ
“ส่งเสริมความสามารถของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อไดเมท(สยาม)

ติดต่อไดเมท(สยาม)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000165 602 หมู่ที่2 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปร...
4504 | 23/02/2022
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 7 มีนาคม 2565บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 1. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตส...
3813 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)