Team Building 2019

 • Team Building 2019
 • 9_DSC_9605
 • 9_DSC_9600
 • 9_DSC_9613
 • 9_DSC_9616
 • 9_DSC_9629
 • 9_DSC_9633
 • 9_DSC_9634
 • 9_DSC_9643
 • 9_DSC_9650
 • 9_DSC_9664
 • 9_DSC_9665
 • 9_DSC_9666
 • 9_DSC_9667
 • 9_DSC_9669
 • 9_DSC_9673
 • 9_DSC_9677
 • 9_DSC_9678
 • 9_DSC_9724
 • 9_DSC_9726
 • 9_DSC_9800
 • 9_DSC_9832
 • 9_DSC_9834
 • 9_DSC_9837
 • 9_DSC_9840
 • 9_DSC_9842
 • 9_DSC_9848
 • 9_DSC_9854
 • 9_DSC_9858
 • 9_DSC_9874
 • 9_DSC_9883
 • 9_DSC_9908
 • 9_DSC_9911
 • 9_DSC_9915
 • 9_DSC_9927
 • 9_DSC_9950
 • 9_DSC_9957
 • 9_DSC_9971
 • 9_DSC_9986
 • 9_DSC_9988
 • 9_DSC_9994
 • 9_DSC_9995
 • 9_DSC_9997
TEAM BUILDING 2/2561
กิจกรรม Team Building

คือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation team building activities)ที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงของการทำงานมาเป็นเกมส์การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง
การทำกิจกรรม Team building เพื่อการทำงานเป็นทีมจะให้ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงชีวิตจริงเมื่อเราทำงานในที่ทำงาน แต่สิ่งที่พิเศษของกิจกรรม Team building 
คือ เราได้ทดลอง เรียนรู้จากการจำลองเหตุการณ์นั้นผ่านเกมส์ กิจกรรม ที่สนุกสนาน ได้ลองผิด ลองถูก ลองทำสิ่งที่เราสงสัยได้โดยไม่กระทบกับงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม Team building 
จะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถ เรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทำร่วมกัน การเผชิญปัญหา วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาร่วมกัน รับรู้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ จากการทำงานเป็นทีม หรือหากผิดพลาดก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นโดยระบบของทีม 
และเมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทุกคนในทีมก็ได้รับความภาคภูมิใจร่วมกันจากการทำงานเป็นทีม
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)