โครงสร้างองค์กร


08/03/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2258 คน
โครงสร้างองค์กร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อไดเมท(สยาม)

ติดต่อไดเมท(สยาม)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000165 602 หมู่ที่2 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปร...
7415 | 23/02/2022
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ลำดับ...
5964 | 08/06/2023
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)