ข่าวสารและกิจกรรม

Dimet & Siam Chemical industry
News & Acitivities
216 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & Siam Chemical industry

216 | 05/03/2024
Dimet & SUN METAL
News & Acitivities
180 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & SUN METAL

180 | 05/03/2024
Dimet Party 2024
News & Acitivities
216 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet Party 2024

216 | 05/03/2024
Dimet & บมจ.วโรปกรณ์
News & Acitivities
183 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & บมจ.วโรปกรณ์

183 | 05/03/2024
Dimet & Suncoat
News & Acitivities
167 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & Suncoat

167 | 05/03/2024
Mai เยี่ยมชมบริษัท
News & Acitivities
300 | 09/02/2024
News & Acitivities

Mai เยี่ยมชมบริษัท

300 | 09/02/2024
EGM 2023
News & Acitivities
500 | 10/12/2023
News & Acitivities

EGM 2023

500 | 10/12/2023
AGM 2023
News & Acitivities
508 | 10/12/2023
News & Acitivities

AGM 2023

508 | 10/12/2023
CSR บริจาคเลือด 2023
News & Acitivities
665 | 22/11/2023
News & Acitivities

CSR บริจาคเลือด 2023

665 | 22/11/2023
CSR ปลูกป่าชายเลน 2022
News & Acitivities
296 | 22/11/2022
News & Acitivities

CSR ปลูกป่าชายเลน 2022

296 | 22/11/2022
Certificate of Membership 2022
News & Acitivities
1787 | 22/11/2022
News & Acitivities

Certificate of Membership 2022

1787 | 22/11/2022
อบรมดับเพลิง 2020
News & Acitivities
254 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรมดับเพลิง 2020

254 | 01/01/2020
อบรม PTTOR 2020
News & Acitivities
1089 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรม PTTOR 2020

1089 | 01/01/2020
MAI 20th Anniversary
News & Acitivities
988 | 01/01/2019
News & Acitivities

MAI 20th Anniversary

988 | 01/01/2019
Team Building 2019
News & Acitivities
1169 | 01/01/2019
News & Acitivities

Team Building 2019

1169 | 01/01/2019
EGM 2019 Dimetsiam
News & Acitivities
963 | 01/01/2019
News & Acitivities

EGM 2019 Dimetsiam

963 | 01/01/2019
AGM 2019 Dimet Siam
News & Acitivities
893 | 01/01/2019
News & Acitivities

AGM 2019 Dimet Siam

893 | 01/01/2019
งาน Mai Forum 2018
News & Acitivities
939 | 01/01/2018
News & Acitivities

งาน Mai Forum 2018

939 | 01/01/2018
Team Building 1-2018
News & Acitivities
979 | 01/01/2018
News & Acitivities

Team Building 1-2018

979 | 01/01/2018
EGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
951 | 01/01/2018
News & Acitivities

EGM 2018 Dimet Siam

951 | 01/01/2018
AGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
910 | 01/01/2018
News & Acitivities

AGM 2018 Dimet Siam

910 | 01/01/2018
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)