ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมซ้อมดับเพลิง
News & Acitivities
41 | 01/01/2021
News & Acitivities

อบรมซ้อมดับเพลิง

41 | 01/01/2021
CSR
News & Acitivities
46 | 01/01/2021
News & Acitivities

CSR

46 | 01/01/2021
อบรมดับเพลิง
News & Acitivities
44 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรมดับเพลิง

44 | 01/01/2020
อบรม PTTor
News & Acitivities
38 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรม PTTor

38 | 01/01/2020
News & Acitivities

กิจกรรม CSR 2019 ไดเมท(สยาม) ทาสีรั้วโรงเรียนวัดแสงธรรมบุราราม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด มหาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR พนักงานบริษัท ไดเมท ร่วมแรงร่วมใจ ทาสีรั้วโรงเรียน เพ...
130 | 09/02/2019
News & Acitivities

งานสังสรรค์ประจำปี บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ปี 2562 จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความสามัคคีระหว่างแผนก...
124 | 09/02/2019
News & Acitivities

ครบรอบ 36 ปี ไดเมท(สยาม)

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 36 ปี บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เป็นประธาน เพื่อขอ...
122 | 18/01/2019
News & Acitivities

Executive Dinner Talk ” Technology Disruption : การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเกียรติร่วมออกบูธแสดงสินค้า ในงาน Executive Dinner Talk ” Techonolo...
121 | 16/01/2019
News & Acitivities

งานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ในงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ ” โครงการส่งเ...
82 | 14/01/2019
งานอบรมดับเพลิง
News & Acitivities
42 | 01/01/2019
News & Acitivities

งานอบรมดับเพลิง

42 | 01/01/2019
งาน MAI 2019
News & Acitivities
36 | 01/01/2019
News & Acitivities

งาน MAI 2019

36 | 01/01/2019
TEam Building 2
News & Acitivities
42 | 01/01/2019
News & Acitivities

TEam Building 2

TEAM BUILDING 2/2561กิจกรรม Team Buildingคือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation team building activities)ที่เกิดขึ้นจากชีว...
42 | 01/01/2019
EGM 2019
News & Acitivities
38 | 01/01/2019
News & Acitivities

EGM 2019

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาบริษัท Dimet (Siam) Public Company Limited ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น EGM 2019 ณ โรงแรมเมเปิล (บางนา) ได้รั...
38 | 01/01/2019
AGM 2019
News & Acitivities
37 | 01/01/2019
News & Acitivities

AGM 2019

37 | 01/01/2019
News & Acitivities

ANTI corruption in practice ต้านทุจริต ในเชิงปฏิบัติ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่บุคคลากรในองค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัณของกา...
99 | 01/01/2019
อบรมซ้อมดับเพลิง
News & Acitivities
40 | 01/01/2018
News & Acitivities

อบรมซ้อมดับเพลิง

40 | 01/01/2018
งาน Mai Forum 2018
News & Acitivities
34 | 01/01/2018
News & Acitivities

งาน Mai Forum 2018

34 | 01/01/2018
TEam Building 1
News & Acitivities
40 | 01/01/2018
News & Acitivities

TEam Building 1

40 | 01/01/2018
EGM 2018
News & Acitivities
41 | 01/01/2018
News & Acitivities

EGM 2018

EGM 2018 Dimet (Siam) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 Dimet (Siam) Public Company Limited ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น EGM 2018 ณ โรงแรมเมเปิล (บา...
41 | 01/01/2018
News & Acitivities

CSR ทาสีวัดแสงธรรมบุราราม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด มหาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR พนักงานบริษัท ไดเมท ร่วมแรงร่วมใจ ทาสีรั้ววัด เพื่อใ...
38 | 01/01/2018
AGM 2018
News & Acitivities
39 | 01/01/2018
News & Acitivities

AGM 2018

39 | 01/01/2018
News & Acitivities

งานแถลงข่าว MAI FORUM 2018 พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประธาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว MAI FORUM 2018 พัฒนา ก้าวหน้า สร้าง...
104 | 01/01/2018
News & Acitivities

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุง...
40 | 01/01/2017
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)