การประปานครหลวง เยี่ยมชมโรงงาน

  • การประปานครหลวง เยี่ยมชมโรงงาน
  • _05-01
  • _06-01
  • _04-01
  • _03-01
  • _02-01
  • _01-01
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ และร่วมพูดคุยทิศทางผลิตภัณฑ์ในอนาคต
บมจ.ไดเมท (สยาม) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยการร่วมสรรค์สร้างและแบ้งปันความสุขกับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)