งานแถลงข่าว MAI FORUM 2018 พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์

 • งานแถลงข่าว MAI FORUM 2018 พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์
 • 9_DSC_6394
 • 9_DSC_6392
 • 9_DSC_6409
 • 9_DSC_6411
 • 9_DSC_6417
 • 9_DSC_6421
 • 9_DSC_6426
 • 9_DSC_6433
 • 9_DSC_6435
 • 9_DSC_6440
 • 9_DSC_6447
 • 9_DSC_6455
 • 9_DSC_6465
 • 9_DSC_6473
 • DSC_6392
 • DSC_6394
 • DSC_6409
 • DSC_6411
 • DSC_6417
 • DSC_6421
 • DSC_6426
 • DSC_6433
 • DSC_6435
 • DSC_6447
 • DSC_6455
 • DSC_6465
 • DSC_6473

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประธาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว MAI FORUM 2018 พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)