EGM 2018 Dimet Siam

 • EGM 2018 Dimet Siam
 • 1_DSC_6552
 • 1_DSC_6527
 • 1_DSC_6553
 • 1_DSC_6554
 • 1_DSC_6556
 • 1_DSC_6557
 • 1_DSC_6562
 • 1_DSC_6574
 • 1_DSC_6575
 • 1_DSC_6577
 • 1_DSC_6578
 • 1_DSC_6579
 • 1_DSC_6581
 • 1_DSC_6585
 • 1_DSC_6586
 • 1_DSC_6589
 • 1_DSC_6591
 • 1_DSC_6592
 • 1_DSC_6596
 • 1_DSC_6597
 • 1_DSC_6600
 • 1_DSC_6604
 • 1_DSC_6607
 • 1_DSC_6614
 • 1_DSC_6616
 • 1_DSC_6617
 • 1_DSC_6622
 • 1_DSC_6632
 • 1_DSC_6636
 • 1_DSC_6643
 • 1_DSC_6644
 • 1_DSC_6646
 • 1_DSC_6648
 • 1_DSC_6654
 • 1_DSC_6657
 • 1_DSC_6659
 • 1_DSC_6679
 • 1_DSC_6681
 • 1_DSC_6682
 • 1_DSC_6684
 • 1_DSC_6686
 • 1_DSC_6692
 • 1_DSC_6696
 • 1_DSC_6698
 • 1_DSC_6700
 • 1_DSC_6703
 • 1_DSC_6704
 • 1_DSC_6711
 • 1_DSC_6713
 • 1_DSC_6719
 • 1_DSC_6720
 • 1_DSC_6721
 • 1_DSC_6722
 • 1_DSC_6723
 • 1_DSC_6724
 • 1_DSC_6727
 • 1_DSC_6729
 • 1_DSC_6730
EGM 2018 Dimet (Siam) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 Dimet (Siam) Public Company Limited ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น EGM 2018 ณ โรงแรมเมเปิล (บางนา) ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)