ผลิตภัณฑ์สี DIMET

GP Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
396 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel ZP Primer

396 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
233 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel ZP Primer

233 | 12/03/2022
Lacquer Enamel
DIMET Products
304 | 12/03/2022
DIMET Products

Lacquer Enamel

304 | 12/03/2022
GP Q/D Enamel
DIMET Products
235 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel

235 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel
DIMET Products
227 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel

227 | 12/03/2022
Aquacote DTM Black
DIMET Products
248 | 12/03/2022
DIMET Products

Aquacote DTM Black

248 | 12/03/2022
DS Electrostatic B/E Primer
DIMET Products
224 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic B/E Primer

224 | 12/03/2022
DS Electrostatic Baking Enamel
DIMET Products
272 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic Baking Enamel

272 | 12/03/2022
DS STE 750
DIMET Products
236 | 11/03/2022
DIMET Products

DS STE 750

236 | 11/03/2022
DS EPZ 200
DIMET Products
248 | 11/03/2022
DIMET Products

DS EPZ 200

248 | 11/03/2022
DS CTE 660
DIMET Products
307 | 11/03/2022
DIMET Products

DS CTE 660

307 | 11/03/2022
DS Poly U-480
DIMET Products
378 | 11/03/2022
DIMET Products

DS Poly U-480

378 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)