ผลิตภัณฑ์สี DIMET

GP Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
1094 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel ZP Primer

1094 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
686 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel ZP Primer

686 | 12/03/2022
Lacquer Enamel
DIMET Products
842 | 12/03/2022
DIMET Products

Lacquer Enamel

842 | 12/03/2022
GP Q/D Enamel
DIMET Products
670 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel

670 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel
DIMET Products
696 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel

696 | 12/03/2022
Aquacote DTM Black
DIMET Products
690 | 12/03/2022
DIMET Products

Aquacote DTM Black

690 | 12/03/2022
DS Electrostatic B/E Primer
DIMET Products
659 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic B/E Primer

659 | 12/03/2022
DS Electrostatic Baking Enamel
DIMET Products
756 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic Baking Enamel

756 | 12/03/2022
DS STE 750
DIMET Products
729 | 11/03/2022
DIMET Products

DS STE 750

729 | 11/03/2022
DS EPZ 200
DIMET Products
750 | 11/03/2022
DIMET Products

DS EPZ 200

750 | 11/03/2022
DS CTE 660
DIMET Products
949 | 11/03/2022
DIMET Products

DS CTE 660

949 | 11/03/2022
DS Poly U-480
DIMET Products
1132 | 11/03/2022
DIMET Products

DS Poly U-480

1132 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)