ผลิตภัณฑ์สี DIMET

GP Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
70 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel ZP Primer

Air Dry, Dimet, Primer, สีอุตสาหกรรม
70 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
38 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel ZP Primer

Air Dry, Dimet, Primer, สีอุตสาหกรรม
38 | 12/03/2022
Lacquer Enamel
DIMET Products
42 | 12/03/2022
DIMET Products

Lacquer Enamel

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม
42 | 12/03/2022
GP Q/D Enamel
DIMET Products
45 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม
45 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel
DIMET Products
40 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม
40 | 12/03/2022
Aquacote DTM Black
DIMET Products
39 | 12/03/2022
DIMET Products

Aquacote DTM Black

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม
39 | 12/03/2022
DS Electrostatic B/E Primer
DIMET Products
36 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic B/E Primer

Baking, Dimet, สีอุตสาหกรรม
36 | 12/03/2022
DS Electrostatic Baking Enamel
DIMET Products
41 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic Baking Enamel

Baking, Dimet, สีอุตสาหกรรม
41 | 12/03/2022
DS STE 750
DIMET Products
39 | 11/03/2022
DIMET Products

DS STE 750

Dimet, Primer, Two component, สีอุตสาหกรรม
39 | 11/03/2022
DS EPZ 200
DIMET Products
41 | 11/03/2022
DIMET Products

DS EPZ 200

Dimet, Primer, Two component, สีอุตสาหกรรม
41 | 11/03/2022
DS CTE 660
DIMET Products
45 | 11/03/2022
DIMET Products

DS CTE 660

Dimet, Top Coat, Two component, สีอุตสาหกรรม
45 | 11/03/2022
DS Poly U-480
DIMET Products
80 | 11/03/2022
DIMET Products

DS Poly U-480

Dimet, Top Coat, Two component, สีอุตสาหกรรม
80 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)