ผลิตภัณฑ์สี DIMET

GP Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
644 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel ZP Primer

644 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
393 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel ZP Primer

393 | 12/03/2022
Lacquer Enamel
DIMET Products
479 | 12/03/2022
DIMET Products

Lacquer Enamel

479 | 12/03/2022
GP Q/D Enamel
DIMET Products
380 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel

380 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel
DIMET Products
410 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel

410 | 12/03/2022
Aquacote DTM Black
DIMET Products
407 | 12/03/2022
DIMET Products

Aquacote DTM Black

407 | 12/03/2022
DS Electrostatic B/E Primer
DIMET Products
351 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic B/E Primer

351 | 12/03/2022
DS Electrostatic Baking Enamel
DIMET Products
418 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic Baking Enamel

418 | 12/03/2022
DS STE 750
DIMET Products
372 | 11/03/2022
DIMET Products

DS STE 750

372 | 11/03/2022
DS EPZ 200
DIMET Products
395 | 11/03/2022
DIMET Products

DS EPZ 200

395 | 11/03/2022
DS CTE 660
DIMET Products
485 | 11/03/2022
DIMET Products

DS CTE 660

485 | 11/03/2022
DS Poly U-480
DIMET Products
588 | 11/03/2022
DIMET Products

DS Poly U-480

588 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)