CSR ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา พัฒนาวัด แสงธรรมบุราราม 2018

 • CSR ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา พัฒนาวัด แสงธรรมบุราราม 2018
 • 8DSC_0727
 • 8DSC_0807
 • 8DSC_0808
 • 8DSC_0809
 • 8DSC_0811
 • 8DSC_0812
 • 8DSC_0813
 • 8DSC_0814
 • 8DSC_0815
 • 8DSC_0818
 • 8DSC_0821
 • 8DSC_0823
 • 8DSC_0825
 • 8DSC_0829
 • 8DSC_0832
 • 8DSC_0834
 • 8DSC_0836
 • 8DSC_0838
 • 8DSC_0842
 • 8DSC_0844
 • 8DSC_0847
 • 8DSC_0849
 • 8DSC_0853
 • 8DSC_0856
 • 8DSC_0858
 • 8DSC_0861
 • 8DSC_0862
 • 8DSC_0864
 • 8DSC_0867
 • 8DSC_0870
 • 8DSC_0874
 • 8DSC_0875
 • 8DSC_0882
 • 8DSC_0885
 • 8DSC_0886
 • 8DSC_0889
 • 8DSC_0892
 • 8DSC_0895
 • 8DSC_0897
 • 8DSC_0899
 • 8DSC_0901
 • 8DSC_0902
 • 8DSC_0906
 • 8DSC_0908
 • 8DSC_0910
 • 8DSC_0912
 • 8DSC_0917
 • 8DSC_0921
 • 8DSC_0928
 • 8DSC_0931
 • 8DSC_0932
 • 8DSC_0936
 • 8DSC_0939
 • 8DSC_0940
 • 8DSC_0943
 • 8DSC_0944
 • 8DSC_0954
 • 8DSC_0955
 • 8DSC_0958
 • 8DSC_0960
 • 8DSC_0962
 • 8DSC_0964
 • 8DSC_0969
 • 8DSC_0972
 • 8DSC_0977
 • 8DSC_0980
 • 8DSC_0984
 • 8DSC_0982
 • 8DSC_0986
 • 8DSC_0987
 • 8DSC_0992
 • 8DSC_0994
 • 8DSC_0997
 • 8DSC_0998
 • 8DSC_0999
 • 8DSC_1000
 • 8DSC_1002
 • 8DSC_1005
 • 8DSC_1008
 • 8DSC_1010
 • 8DSC_1012
 • 8DSC_1013
 • 8DSC_1016
 • 8DSC_1019
 • 8DSC_1021
 • 8DSC_1022
 • 8DSC_1035
 • 8DSC_1037
 • 8DSC_1038
 • 8DSC_1040
 • 8DSC_1046
 • 8DSC_1052
 • 8DSC_1060
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด มหาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR พนักงานบริษัท ไดเมท ร่วมแรงร่วมใจ ทาสีรั้ววัด เพื่อให้น่าดูน่ามองมากขึ้น ณ วัดแสงธรรมบุราราม สมุทรปราการ ทั้งนี้ เหล่าพนักงานของบริษัท ได้ร่วมทำบุญถวายเครื่องใช้และปัจจัยเพื่อพัฒนาวัด ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยอำนวยชัย ให้พนักงานบริษัททุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ มีแต่ความสุขความเจริญต่อไป
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)