ผลิตภัณฑ์ CARBOLINE

Carbozinc 11FC
CARBOLINE Products
50 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carbozinc 11FC

Carboline, Zinc Rich Coatings, สีป้องกันสนิม
50 | 12/03/2022
Carbozinc 859
CARBOLINE Products
44 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carbozinc 859

Carboline, Zinc Rich Coatings, สีป้องกันสนิม
44 | 12/03/2022
Carbomastic 15
CARBOLINE Products
40 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carbomastic 15

Carboline, Primers & Tie Coats, สีป้องกันสนิม
40 | 12/03/2022
Carboguard 893
CARBOLINE Products
69 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 893

Carboline, Primers & Tie Coats, สีป้องกันสนิม
69 | 12/03/2022
Carboguard 893SG
CARBOLINE Products
54 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 893SG

Carboline, Primers & Tie Coats, สีป้องกันสนิม
54 | 12/03/2022
Carboguard 893SG MIO
CARBOLINE Products
41 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 893SG MIO

Carboline, Primers & Tie Coats, สีป้องกันสนิม
41 | 12/03/2022
Galoseal WB
CARBOLINE Products
43 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Galoseal WB

Carboline, Primers & Tie Coats, สีป้องกันสนิม
43 | 12/03/2022
Carboguard 890GF
CARBOLINE Products
41 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 890GF

Carboline, Multipurpose Epoxy Coatings
41 | 12/03/2022
Carboguard 890
CARBOLINE Products
41 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 890

Carboline, Multipurpose Epoxy Coatings, สีป้องกันสนิม
41 | 12/03/2022
Carboguard 1209
CARBOLINE Products
84 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 1209

Carboline, Multipurpose Epoxy Coatings, สีป้องกันสนิม
84 | 12/03/2022
Carboguard 690
CARBOLINE Products
46 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 690

Carboline, Multipurpose Epoxy Coatings, สีป้องกันสนิม
46 | 12/03/2022
Carboguard 690GF
CARBOLINE Products
38 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 690GF

Carboline, Multipurpose Epoxy Coatings, สีป้องกันสนิม
38 | 12/03/2022
Carbomastic 615
CARBOLINE Products
51 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carbomastic 615

Carboline, Multipurpose Epoxy Coatings, สีป้องกันสนิม
51 | 12/03/2022
Carboguard 60
CARBOLINE Products
51 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 60

Carboline, Multipurpose Epoxy Coatings, สีป้องกันสนิม
51 | 12/03/2022
Bitumastic 300M
CARBOLINE Products
44 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Bitumastic 300M

Carboline, Epoxy - Coal Tar Epoxy
44 | 12/03/2022
Phenoline 187VOC
CARBOLINE Products
74 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Phenoline 187VOC

Carboline, Tank Linings
74 | 12/03/2022
Phenoline 385
CARBOLINE Products
42 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Phenoline 385

Carboline, Tank Linings, สีป้องกันสนิม
42 | 12/03/2022
Carboguard 891
CARBOLINE Products
77 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 891

Carboline, Tank Linings, สีป้องกันสนิม
77 | 12/03/2022
Carboguard 891VOC
CARBOLINE Products
43 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 891VOC

Carboline, Tank Linings, สีป้องกันสนิม
43 | 12/03/2022
Plasite 9060
CARBOLINE Products
40 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Plasite 9060

Carboline, Tank Linings, สีป้องกันสนิม
40 | 12/03/2022
Phenoline 1205
CARBOLINE Products
40 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Phenoline 1205

Carboline, Tank Linings, สีป้องกันสนิม
40 | 12/03/2022
Carboguard 635
CARBOLINE Products
42 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboguard 635

Carboline, Tank Linings, สีป้องกันสนิม
42 | 12/03/2022
Carbothane 134HB
CARBOLINE Products
40 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carbothane 134HB

Carboline, Polyurethane Finishes
40 | 12/03/2022
Carbothane 134HG
CARBOLINE Products
70 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carbothane 134HG

Carboline, Polyurethane Finishes, สีป้องกันสนิม
70 | 12/03/2022
Carboxane 2000
CARBOLINE Products
45 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Carboxane 2000

Carboline, Polyurethane Finishes, สีป้องกันสนิม
45 | 12/03/2022
Thermo-Lag E100S
CARBOLINE Products
40 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Thermo-Lag E100S

Carboline, Other Coatings
40 | 12/03/2022
Thermaline 450EP
CARBOLINE Products
72 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Thermaline 450EP

Carboline, Other Coatings, สีป้องกันสนิม
72 | 12/03/2022
Thermaline 4700 Aluminium
CARBOLINE Products
37 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Thermaline 4700 Aluminium

Carboline, Other Coatings, สีป้องกันสนิม
37 | 12/03/2022
Thermaline 4900 Aluminium
CARBOLINE Products
36 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Thermaline 4900 Aluminium

Carboline, Other Coatings, สีป้องกันสนิม
36 | 12/03/2022
Thermaline 4900 Color
CARBOLINE Products
91 | 12/03/2022
CARBOLINE Products

Thermaline 4900 Color

Carboline, Other Coatings, สีป้องกันสนิม
91 | 12/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)