การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2017

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2017
 • 9DSC_3070
 • 9DSC_3060
 • 9DSC_3074
 • 9DSC_3095
 • 9DSC_3100
 • 9DSC_3105
 • 9DSC_3106
 • 9DSC_3116
 • 9DSC_3121
 • 9DSC_3123
 • 9DSC_3126
 • 9DSC_3128
 • 9DSC_3130
 • 9DSC_3132
 • 9DSC_3136
 • 9DSC_3140
 • 9DSC_3145
 • 9DSC_3154
 • 9DSC_3167
 • 9DSC_3171
 • 9DSC_3180
 • 9DSC_3194
 • 9DSC_3196
 • 9DSC_3199
 • 9DSC_3202
 • 9DSC_3211
 • 9DSC_3218
 • 9DSC_3220
 • 9DSC_3222
 • 9DSC_3056
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพฯ
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)