งานสังสรรค์ประจำปี บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 2019

 • งานสังสรรค์ประจำปี บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 2019
 • 1_DSC_3369
 • 1_DSC_3368
 • 1_DSC_3373
 • 1_DSC_3374
 • 1_DSC_3376
 • 1_DSC_3379
 • 1_DSC_3381
 • 1_DSC_3383
 • 1_DSC_3385
 • 1_DSC_3386
 • 1_DSC_3387
 • 1_DSC_3388
 • 1_DSC_3389
 • 1_DSC_3391
 • 1_DSC_3394
 • 1_DSC_3398
 • 1_DSC_3402
 • 1_DSC_3405
 • 1_DSC_6435
 • 1_DSC_6436
 • 1_DSC_6437
 • 1_DSC_6440
 • 1_DSC_6441
 • 1_DSC_6443
 • 1_DSC_6444
 • 1_DSC_6445
 • 1_DSC_6446
 • 1_DSC_6448
 • 1_DSC_6452
 • 1_DSC_6455
 • 1_DSC_6459
 • 1_DSC_6460
 • 1_DSC_6461
 • 1_DSC_6465
 • 1_DSC_6468
 • 1_DSC_6469
 • 1_DSC_6470
 • 1_DSC_6471
 • 1_DSC_6473
 • 1_DSC_6475
 • 1_DSC_6477
 • 1_DSC_6479
 • 1_DSC_6483
 • 1_DSC_6487
 • 1_DSC_6490
 • 1_DSC_6492
 • 1_DSC_6493
 • 1_DSC_6494
 • 1_DSC_6496
 • 1_DSC_6499
 • 1_DSC_6502
 • 1_DSC_6505
 • 1_DSC_6506
 • 1_DSC_6509
 • 1_DSC_6511
 • 1_DSC_6515
 • 1_DSC_6517
 • 1_DSC_6522
 • 1_DSC_6524
 • 1_DSC_6526
 • 1_DSC_6529
 • 1_DSC_6532
 • 1_DSC_6535
 • 1_DSC_6538
 • 1_DSC_6545
 • 1_DSC_6546
 • 1_DSC_6549
 • 1_DSC_6555
 • 1_DSC_6563
 • 1_DSC_6565
 • 1_DSC_6567
 • 1_DSC_6573
 • 1_DSC_6577
 • 1_DSC_6579
 • 1_DSC_6580
 • 1_DSC_6630
 • 1_DSC_6634
 • 1_DSC_6637
 • 1_DSC_6640
 • 1_DSC_6643
 • 1_DSC_6646
 • 1_DSC_6649
 • 1_DSC_6652
 • 1_DSC_6653
 • 1_DSC_6655
 • 1_DSC_6656
 • 1_DSC_6658
 • 1_DSC_6660
 • 1_DSC_6665
 • 1_DSC_6666
 • 1_DSC_6668
 • 1_DSC_6670
 • 1_DSC_6673
 • 1_DSC_6676
 • 1_DSC_6677
 • 1_DSC_6686
 • 1_DSC_6690
 • 1_DSC_6691
 • 1_DSC_6694
 • 1_DSC_6696
 • 1_DSC_6698
 • 1_DSC_6700
 • 1_DSC_6702
 • 1_DSC_6704
 • 1_DSC_6711
 • 1_DSC_6713
 • 1_DSC_6715
 • 1_DSC_6716
 • 1_DSC_6718
 • 1_DSC_6720
 • 1_DSC_6722
 • 1_DSC_6724
 • 1_DSC_6726
 • 1_DSC_6728
 • 1_DSC_6730
 • 1_DSC_6732
 • 1_DSC_6734
 • 1_DSC_6736
 • 1_DSC_6740
 • 1_DSC_6743
 • 1_DSC_6745
 • 1_DSC_6749
 • 1_DSC_6750
 • 1_DSC_6755
 • 1_DSC_6757
 • 1_DSC_6759
 • 1_DSC_6761
 • 1_DSC_6763
 • 1_DSC_6765
 • 1_DSC_6768
 • 1_DSC_6770
 • 1_DSC_6774
 • 1_DSC_6776
 • 1_DSC_6780
 • 1_DSC_6782
 • 1_DSC_6784
 • 1_DSC_6786
 • 1_DSC_6788
 • 1_DSC_6790
 • 1_DSC_6793
 • 1_DSC_6795
 • 1_DSC_6797
 • 1_DSC_6798
 • 1_DSC_6800
 • 1_DSC_6803
 • 1_DSC_6805
 • 1_DSC_6807
 • 1_DSC_6809
 • 1_DSC_6810
 • 1_DSC_6812
 • 1_DSC_6816
 • 1_DSC_6818
 • 1_DSC_6822
 • 1_DSC_6825
 • 1_DSC_6827
 • 1_DSC_6831
 • 1_DSC_6835
 • 1_DSC_6837
 • 1_DSC_6842
 • 1_DSC_6844
 • 1_DSC_6846
 • 1_DSC_6852
 • 1_DSC_6856
 • 1_DSC_6859
 • 1_DSC_6861
 • 1_DSC_6863
 • 1_DSC_6866
 • 1_DSC_6869
 • 1_DSC_6870

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ปี 2562 จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความสามัคคีระหว่างแผนก เพื่อทำกิจกรรมต่างๆภายในงานเลี้ยงให้เป็นไปได้ด้วยดี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง บางปู

โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)