ข่าวสารและกิจกรรม

Mai เยี่ยมชมบริษัท
News & Acitivities
106 | 09/02/2024
News & Acitivities

Mai เยี่ยมชมบริษัท

106 | 09/02/2024
EGM 2023
News & Acitivities
382 | 10/12/2023
News & Acitivities

EGM 2023

382 | 10/12/2023
AGM 2023
News & Acitivities
379 | 10/12/2023
News & Acitivities

AGM 2023

379 | 10/12/2023
CSR บริจาคเลือด 2023
News & Acitivities
495 | 22/11/2023
News & Acitivities

CSR บริจาคเลือด 2023

495 | 22/11/2023
CSR ปลูกป่าชายเลน 2022
News & Acitivities
213 | 22/11/2022
News & Acitivities

CSR ปลูกป่าชายเลน 2022

213 | 22/11/2022
Certificate of Membership 2022
News & Acitivities
1660 | 22/11/2022
News & Acitivities

Certificate of Membership 2022

1660 | 22/11/2022
อบรมดับเพลิง 2020
News & Acitivities
179 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรมดับเพลิง 2020

179 | 01/01/2020
อบรม PTTOR 2020
News & Acitivities
1016 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรม PTTOR 2020

1016 | 01/01/2020
MAI 20th Anniversary
News & Acitivities
926 | 01/01/2019
News & Acitivities

MAI 20th Anniversary

926 | 01/01/2019
Team Building 2019
News & Acitivities
1053 | 01/01/2019
News & Acitivities

Team Building 2019

1053 | 01/01/2019
EGM 2019 Dimetsiam
News & Acitivities
891 | 01/01/2019
News & Acitivities

EGM 2019 Dimetsiam

891 | 01/01/2019
AGM 2019 Dimet Siam
News & Acitivities
819 | 01/01/2019
News & Acitivities

AGM 2019 Dimet Siam

819 | 01/01/2019
งาน Mai Forum 2018
News & Acitivities
868 | 01/01/2018
News & Acitivities

งาน Mai Forum 2018

868 | 01/01/2018
Team Building 1-2018
News & Acitivities
906 | 01/01/2018
News & Acitivities

Team Building 1-2018

906 | 01/01/2018
EGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
877 | 01/01/2018
News & Acitivities

EGM 2018 Dimet Siam

877 | 01/01/2018
AGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
816 | 01/01/2018
News & Acitivities

AGM 2018 Dimet Siam

816 | 01/01/2018
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)