งานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ

 • งานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ
 • 1-DSC_5752
 • 1-DSC_5753
 • 1-DSC_5755
 • 1-DSC_5759
 • 1-DSC_5760
 • 1-DSC_5761
 • 1-DSC_5763
 • 1-DSC_5764
 • 1-DSC_5765
 • 1-DSC_5766
 • 1-DSC_5767
 • 1-DSC_5768
 • 1-DSC_5769
 • 1-DSC_5770
 • 1-DSC_5773
 • 1-DSC_5774
 • 1-DSC_5777
 • 1-DSC_5783
 • 1-DSC_5790
 • 1-DSC_5792
 • 1-DSC_5797
 • 1-DSC_5799
 • 1-DSC_5802
 • 1-DSC_5812
 • 1-DSC_5818
 • 1-DSC_5821
 • 1-DSC_5825
 • 1-DSC_5826
 • 1-DSC_5831
 • 1-DSC_5834
 • 1-DSC_5839
 • 1-DSC_5851
 • 1-DSC_5854
 • 1-DSC_5857
 • 1-DSC_5859
 • 1-DSC_5863
 • 1-DSC_5868
 • 1-DSC_5870
 • 1-DSC_5873
 • 1-DSC_5876
 • 1-DSC_5883
 • 1-DSC_5888
 • 1-DSC_5890

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ในงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ ” โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ


โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)